เว็บไซต์ – Website

banner-website

ขั้นตอนการสั่งงานทำเว็บไซต์

– สิ่งที่ท่านลูกค้าต้องเตรียม

  1. ข้อความเนื้อหา สำหรับประกอบในเนื้อหาของเว็บไซค์ที่ท่านลูกค้าสั่ง
  2. รูปภาพประกอบ เนื้อหา โดยลูกค้าสามารถเลือกมาก่อนหน้าได้
  3. อีเมล์สำหรับติดต่อเพื่อสื่อสาร หรือ ส่งข้อมูล รายงานรายละเอียดของงาน ผ่านอีเมล์

– ขั้นตอนการสั่งเขียนเว็บไซต์

  1. ติดต่อเข้ามายังบริษัท ผ่านช่องทาง  ตามลิ้้งนี้
  2. ทางบริษัทจะสอบถามความต้องการของลูกค้า และตกลงราคาโดยจะประเมินจากความต้องการของลูกค้า (Requirement)
  3. บริษัทจะดำเนินการเขียนเว็บไซต์ และส่งรายละเอียดงานให้ลูกค้าดูโดยตลอดในระยะเวลาที่มีการตกลงกันในขอ II.
  4. เว็บไซค์มีการทำครบตามความต้องการของลูกค้า (Requirement) ทางทีมงานจะส่งงานให้ทางลูกค้าโดยจะมีบริการ Setting ระบบ ให้ทางลูกค้า (ฟรี)
  5. หลังจากที่เว็บไซค์ขึ้นใช้งานจริง ทางบริษัทจะมีการสอบถามและดูแลเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม (ฟรี) 

– รายละเอียดบริการดูแลเว็บไซค์

  1. ลูกค้าที่สั่งงานผลิตเว็บไซค์จากบริษัทเรา  999.- /ปี    จากปกติ 2,999.-/ปี
  2. ลูกค้าที่ย้ายบริกาารจากที่อื่น  1,400.-/ปี จากปกติ 3,500.-/ปี