นามบัตร – Card

psd-banner-the-card-รับออกแบบจัดทำนามบัตร

ขั้นตอนการสั่งงานทำนามบัตร
– สิ่งที่ท่านลูกค้าต้องเตรียม

  1. ข้อความ ชื่อ ที่อยู่ บริษัท เบอร์ติดต่อ ที่จะเขียนลงในนามบัตร

– ขั้นตอนการสั่งทำนามบัตร

  1.   ลูกค้าติดต่อ และ บอกถึงความต้องการในการสั่งพิมพ์นามบัตร
  2.   ทางบริษัทจะดำเนินการติดต่อกลับพร้อมใบเสนอราคาในการสั่งพิมพ์นามบัตร
  3. ลูกค้ายืนยันการสั่งพิมพ์นามบัตร หลังจากนั้นภายใน 24 ชั่วโมงจะมีการจัดส่งทางไปรณีย์