พิมพ์ไวนิล – Print vinyl

ขั้นตอนการสั่งงานพิมพ์ไวนิล
– สิ่งที่ท่านลูกค้าต้องเตรียม

  1. ข้อความที่ลูกค้าต้องการสื่อสารในงานพิมพ์ไวนิล
  2. รูปภาพ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้สื่อในงานพิมพ์ไวนิล

– ขั้นตอนการสั่งงานพิมพ์ไวนิล

ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีแบบ

  1. ลูกค้าติดต่อ และ บอกถึงความต้องการในการพิมพ์ไวนิล ข้อความในการพิมพ์ไวนิล รูปภาพในการพิมพ์ไวนิล concept ด้านใน
  2. หลังจากทางบริษัทได้รับ   ความต้องการในการพิมพ์ไวนิลจากลูกค้า   ทางบริษัทจะติดต่อกลับ พร้อมใบเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมง
  3. ทางทีมงานกราฟฟริค ดีไซน์จัดส่งแบบ  พร้อมรายละเอียดไปยังอีเมล์ที่ลูกค้าระบุไว้ในใบงาน
  4. เมื่อลูกค้ายืนยันการผลิต  พร้อมบริการส่งทางไปรณีย์  โดยมีอัตราในการส่งไปรณีย์ ดังลิ้งต่อไปนี้

ในกรณีที่ลูกค้ามีแบบอยู่แล้ว

  1. ลูกค้าติดต่อ และส่งแบบมายังบริษัท
  2. บริษัทติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมใบเสนอราคา
  3. ลูกค้ายืนยันการผลิต พร้อมชำระเงิน