ปฏิทิน – Calendar

ขั้นตอนการสั่งงานทำปฏิทิน

- สิ่งที่ท่านลูกค้าต้องเตรียม

  1. รูปภาพที่จะใช้ในปฏิทิน
  2. โลโกของแบนท์ ข้อมูล เกี่ยวกับทางผู้สั่งผลิต

- ขั้นตอนการสั่งทำปฏิทิน

  1.  ลูกค้าสอบถาม  และ บอกโจทย์ความต้องการในการทำปฏิทิน  โดยสามารถเลือกรูปแบบได้ตามความต้องการว่าต้องการปฏิทิน แบบตั้งโต๊ะ หรือ แบบห้อย
  2. ทางบริษัทจะทำการส่งรายละเอียดการทำปฏิทินที่ตรงความต้องการของลูกค้าผ่านอีเมล์ ที่ทางลูกค้าได้แจ้งไว้  เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ   พร้อมใบเสนอราคาในการทำปฏิทิน
  3. ชำระเงินการทำปฏิทิน
  4. ทางบริษัทจะส่งแบบของปฏิทินที่ทางบริษัทได้ออกแบบ  เพื่อให้ลูกค้ายืนยันงาน พร้อมทั้งยืนยันการผลิตปฏิทิน