ตรายาง – Rubber stamp

เป็นต่อด้านตรายาง

 

ขั้นตอนการสั่งทำตรายาง

– สิ่งที่ท่านลูกค้าต้องเตรียม

  1. โลโก้ของตรายาง

– ขั้นตอนการสั่งงานตรายาง