ถ่ายรูป – Photo Studio

ขั้นตอนการสั่งงานถ่ายรูป
– สิ่งที่ท่านลูกค้าต้องเตรียม

– ไม่มี

– ขั้นตอนการสั่งงานถ่ายภาพ

–  ลูกค้าติดต่อเข้ามายังบริษัท ตามลิ้งนี้

– บอกรายละเอียดของงาน สถานที่ เวลา และช่างภาพ โดยดูจากผลงานของช่างภาพแต่ละท่าน จาก profile ของแต่ละท่าน  ตามลิ้งนี้

–  ลูกค้าแจ้งชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน